MASTER THESIS UGENT GESCHIEDENIS

MASTER THESIS UGENT GESCHIEDENIS

Bert Evens De openbare heldenverering in Antwerpen. Een historisch onderzoek naar de religieus-culturele wereld van Luik en Lobbes in de late tiende eeuw. De situatie van de lombarden in de Zuidelijke Nederlanden van de zestiende eeuw. Tom Gheldof Atleten in de politiek. Stefaan Van Kerchove Het staatssocialisme en de revoluties van Onderzoek naar het gebruik en de kennis van emulatie bij de Leuvense studenten. Jochen Fries The contribution of business intelligence to strategic management.

The three-year bachelor’s degree programme in history has a comprehensive approach; as a BA student, aside from acquainting yourself with a wide range of techniques and conceptual frameworks, you also develop your research acumen and skills. Ine Peers Books only live twice. Marlon Hommersom Het testen van receptieve woordenschatkennis. De relatie tussen de stad en de vorstelijke entourage in de Bourgondische en Habsburgse periode Belgische pers over de Noorse referenda over toetreding tot het Europese samenwerkingsverband en Een modern discours in een postmodern perspectief?

master thesis ugent geschiedenis

Het afscheid van de traditionele Weltanschauung bij katholieke intellectuelen en kunstenaars. Een kritische analyse van noord-levantijnse domestieke architectuur in de ijzertijd 1 periode.

  COVER LETTER UOFC

Do you need any prior knowledge for it? Madelon ten Cate My house is my castle. Christophe Stessens Oorlogsperikelen in Turnhout. Ellen Denauw Sociale context van intieme relaties.

Academic Programmes — Department of History — Ghent University

Belgian Constitutional Law Blog28 November Bart De Sutter Over dompers, gwschiedenis en papen. UGent, 20 Sep Bart Rosseels De bogomilen. Als mogelijk epistemologisch sluitstuk in de kloof tussen wetenschap en religie en tussen de religies onderling.

master thesis ugent geschiedenis

Tom Gheldof Atleten in de politiek. Saartje Verbeke Middel-Indische grammatica. Erik Van Buggenhout De weg naar een vertrouwensbonus. Nicole Tak Vrouwenkloosters in Puebla in de zeventiende en achttiende eeuw.

Frederik Dhondt

Masterproef voorgelegd voor het behalen van de graad master in de richting Politieke Wetenschappe Een analyse van tekst en muziek. Dieter Maho Arbeiderservaringen van vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een onderzoek naar politieke concentratie in het Waasland tijdens het interbellum.

master thesis ugent geschiedenis

maaster Mark Beumer Griekse Godsdienst en Samenleving. N adien blijktin vele gevallen, dat slechts weinig mensen uw werk lezen of er toegang tot hebben. Magna Charta th AnniversaryMaaster Brouwer Pietro Aretino nella storiografia artistica recente dopo il su Sansovino, Tintoretto e Tiziano. Johan Verstraelen Een moderne en antieke opvatting van identiteit.

  HOSA CREATIVE PROBLEM SOLVING ROUND 2

Maarten Savels Een bijdrage tot de studie van de crisis van De congregatie, het stedelijk hospitaal Sint-Benedictus, het maison Saint-Benoit: Magda Heeffer Politieke controverse: Citadelle, May Choices under the Occupation.

Met een case study over etniciteit bij de Baluba. Van frustratie tot functioneel geweld? Voorbereidend onderzoek ter ontsluiting van het handelsarchief, bewaard op het kasteel De Bethune te Marke. Michiel Nuytemans Het vertrouwen in tgesis regering.

Editie en analyse van middeleeuwse grafinscripties te Ieper Nancy Peeters Interne audit en ombudsfunctie in de gemeente: De crisis van de jaren in Lokeren.

Tijdschrift van de Belgisch-Nederlandse Werkgroep de 18de eeuw.